Stare Ateny

W pobliżu Agory Helleńskiej powstał znacznych rozmiarów (82×57 m) plac — trochę jakby dziedziniec — otoczony sklepami i nazywany Agorą Rzymską (Forum Romanum). Dzisiaj ten plac ma wymiary 112 x 96 metrów. Zachowała się przy nim jakaś cząstka portyków, w których się mieściły sklepy. Zachowały się jakieś gospodarcze zarządzenia z czasów Hadriana (który cenił biurokrację). Zachowała się przede wszystkim jedna z propylejów, otwierających wejście na plac. Brama Ateny Archegetis (Rządzącej — uprzejmy gest rządzących Rzymian): 4 kolumny 11-metrowe z ogromnym architrawem, czasy Augusta. Do tego rzymskiego targu przylegała bezpośrednio tajemnicza ośmiokątna budowla, uważana przez długi czas za grób Sokratesa, a przez Turków zamieniona w składnicę dywanów. Była to (a raczej jest, bo uchowała się do dzisiaj) tzw. Wieża Wiatrów, zegar wodny i zarazem zegary słoneczne, coś jak posterunek meteorologiczny: na jej szczycie osadzony był bowiem tryton, który, obracając się, wskazywał kierunek wiatru. Każda ze ścian tej dziwacznej budowli, którą w I wieku pne. wzniósł syryjski astronom Andronikos z Kyrros, miała inaczej upostaciowiony wiatr za patrona, wskazujący zarazem stronę świata. Były więc strony: Boreasza, Kajkiasza, Apeliotesa, Eurosa, Notosa, Lipsa, Zefirosa i Skirana.


Bardzo blisko Agory Rzymskiej stała też Biblioteka Hadriana, wielki zespół budynków, zamykający wewnątrz podwórze, 122 X 82 metry. Były tu lektoria, a właściwa biblioteka z nyżami na przechowywanie foliałów miała długość 25 metrów, szerokość 14,5 metra. Dziś jeszcze zachowane ruiny świadczą o rozmachu architektonicznym tej budowy i o szacunku cywilizacji antycznej dla słowa zapisanego.