Siedem wysp

Dorpfeld swoje, ale większość badaczy pozostała przy zdaniu, że królestwem Odysa była Itaka. Turyści pilnie tedy szukają na Itace śladów po Odysie, Penelopie, Telemaku… i znajdują, a jakże, szukajcie a znajdziecie! Więc kto szuka pałacu, trafie na ślad pałacu. Jeśli kto szuka chlewu świń Eumajosa, na pewno znajdzie na itackiej wyżynie Maratia jakieś fundamenty budynków gospodarczych z homeryckich czasów. Roztropniejsi odwiedzają grotę Nimf i źródło Aretuzy, inspiracje artystów. Ale górą Homer i jego Odys. W sumie Itaka (Ithaki) to wyspa mała (98 km2 powierzchni i 7 tys. mieszkańców), która całą sławę zawdzięcza Homerowi.

Itaka
Itaka

PIEMONT NOWOGRECKI. Itaka przylega od wschodu do siedem razy od niej większej wyspy Kefalinie (781 km2 pow., 32 tys. mieszkańców). Trzęsienie ziemi w sierpniu 1953 roku zniszczyło 90% jej osiedli (a było ich na wyspie 320), równając z ziemią te zabytki z bogatej przeszłości wyspy, których oszczędziły dawniejsze wojny i klęski naturalne. Tylko górskiej przyrody trzęsienia ziemi i inne katastrofy naruszyć nie mogły, a jest ona na Kefalinii wielkiej piękności i przyciąga liczne rzesze turystów: dzikie, po części urwiste pasmo Enos, wypełnie wnętrze wyspy na całej jej długości, a dosięga 1628 m i przyciąga turystę również licznymi, efektownymi jaskiniami.
Najdalej ku południowi wysunięta z Wysp Jońskich jest Zakinthos, znana również pod zhellenizowaną nazwą Zante (406 km2 pow., ok. 30 tys. mieszkańców). Wyspa znalazła się bowiem od średniowiecza w zasięgu kultury włoskiej i była na przykład ojczyzną wielkiego poety włoskiego Ugo Fóscolo (1778-1823). Wpływy włoskie nie zmieniły jednak etnicznie greckiego charakteru wyspy, przeciwnie nawet, przyczyniły się do rozwoju greckiej irredenty i nowogreckiej sztuki i literatury, w czasie, gdy w Grecji kontynentalnej tworzyły się dopiero jej zaczątki. Przypomnijmy sobie, co o Zakinthos i pochodzącym stąd poecie Solomosie pisał w Podróży na Wschód Słowacki.